Vinnare av det Svenska Demoleringspriset 2018

Publicerad 19/12, 2018 kl. 13:32

I samband med mässan DEMCON som hölls på Infracity i slutet av september delades den Svenska Demoleringspriset ut för sjunde gången.

För sjunde gången i ordningen delades Det Svenska Demoleringspriset ut av tidningen Professionell Demolering i samarbete med branschorganisationen för Byggnadsberedning där branschföreningarna Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna ingår. Prisutdelningen hölls i vanlig ordning i samband med DEMCON-kalaset på Infracity den 27 september i år.

Årets vinnare hade valts ut av en jury bestående av personer kopplade till den svenska demoleringsbranschen. I Demoleringsprisets jury ingår Bo Hörnqvist, grundare och fd ägare av rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, Gunnar Landborg, grundare av DISAB Håltagning och en eldsjäl i branschen sedan många år, Jan Lemos, grundare och fd ägare av J L Betonghåltagning AB, Lars Eriksson, grundare och fd ägare av Södertälje Borrteknik AB, Tommy Hällgren, fd säljare på Brokk AB, Arne Holgersson, fd produktchef och säljansvarig på Tyrolit ABs diamantverktygs- och håltagningssektion, Lars Sandström, Branschföreningen för Byggnadsberedning, Roger Blomqvist, Branschföreningen för Byggnadsberedning, Micael Appelgren, chefredaktör för branschorganisationen Maskinentreprenörernas magasin ME-tidningen samt Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen Professionell Demolering. Nämnas bör, för den som inte känner till, att Branschföreningen för Byggnadsberedning är själva paraplyorganisationen för Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna i Sverige.

Här nedan publiceras en lista med vilka priser som delades ut med namnen på vinnarna och dess motiveringar. Nämnas bör även att mässan DEMCONs arrangör, SCOP AB också tilldelades en plakett av European Demolition Association för att i många år verkat för att lyfta och tydliggöra den europeiska demoleringsbranschen. Plaketten delades ut av European Demolition Associations sekreterare José Blanco.

Följande priser delades ut i år till nedanstående vinnare:

 

Årets rivningsentreprenör
Nominerade: Riviära, Lotus och Areco
Vinnare: Lotus Maskin och Transport AB
Motivering: Priset delas i år ut till ett företag som framförallt växt sig starkare under de senaste tre åren. Genom sina företagsförvärv av i branschen mycket välkända och välrenommerade lokala företag. Har man ändå lyckats behålla känslan av det lilla personliga företaget i denna rikstäckande verksamhet.

Priset för 2018 års Rivningsföretag delas i år ut till Lotus!

 

Årets håltagningsentreprenör
Nominerade: Owe Larsson Borr, SHC Håltagning och GUJA
Vinnare: SHC Håltagning AB
Motivering: Lång, trogen och finurlig verksamhet med kunden och uppgiften i fokus samtidigt som omsorgen och personalen och branschen skapat en grund för framgång. Vinnaren har även visat på förmåga att använda rätt teknik och skapa rätt lösningar. Årets håltagningsentreprenör är SHC Betonghåltagning.

 

Årets rivningsprojekt
Nominerade:
Delete, Lotus och Areco Contractor
Vinnare: Areco Contractor AB
Motivering: Priset delas ut till en stark aktör på frammarsch i södra Sverige. Företaget har på ett mycket lyckat sätt samordna håltagning, rivning och sanering på en mycket komplicerad arbetsplats. Priset delas ut för ett lyckat genomförande av Kv Holland, Söderpunkten. Priset delas ut till Areco!

 

Årets håltagningsprojekt
Nominerade: Owe Larsson Borr, SHC Håltagning och Håltagarna Borrteknik
Vinnare: Owe Larsson Borr AB
Motivering: Ett krävande uppdrag i en utsatt miljö där det både strålar om uppdrag och entreprenör fast av olika orsaker. Då gäller det att jobba med trygghet, säkerhet och självförtroende att nå rätt resultat. I årets håltagningsprojekt har vinnaren lyckats väl och pusselbitarna har fallit på plats. Vinnare av årets håltagningsprojekt är Owe Larsson Borr.

 

Årets Saneringsprojekt
Nominerade: Saneringsspecialisterna och SBG i Stockholm AB
Vinnare: SBG i Stockholm AB
Motivering: Går i år till ett företag som i sitt långa och stora saneringsprojekt i Kista, norr om Stockholm, visat att man kan nå såväl hög lönsamhet som mycket nöjda kunder genom ett engagerat Miljö- och Arbetsmiljöarbete. Vinnare är SBG Stockholm AB!

 

Säkerhets- & Arbetsmiljöpriset
Nominerade: Renluftsteknik, Twilldrill och Husqvarna
Vinnare: Renluftsteknik AB 
Motivering: Med en målmedveten förvandling och anpassning av befintlig teknik för användning i bygg- och anläggningsarbeten. Där fokus ligger på en hälsosam och ren arbetsmiljö tilldelas det Svenska Demoleringspriset, Säkerhet & Arbetsmiljö 2018 företaget Renluftsteknik.

 

Recycling & Miljöpriset
Vinnare: SVB Tyringe AB
Motivering: När miljöfrågorna kryper oss ända in på skinnet – och närmare ändå gäller det att ha en verksamhet som är hållbar i verklig mening. Med precision, varsamhet och en väl fungerande affärsmodell byggd runt vatten, sand och återvinning har vinnaren visat att detta både är möjligt och lönsamt. Med sin attraktiva och flexibla lösning heter vinnaren av årets pris i recycling och miljö SVB Tyringe.

 

Årets tillverkare  
Nominerade: Brokk, Scanmaskin och Husqvarna
Vinnare: Husqvarna Construction Products AB
Motivering: Med fokus på entreprenörens effektivitet, säkerhet, ekonomi, flexibilitet och arbetsmiljö sedan branschen var ung och in i framtiden, “Sempre”, tilldelas det Svenska Demoleringspriset 2018 i kategorin “Årets tillverkare”, företaget Husqvarna Construction Products.

 

Stora Innovationspriset  
Nominerade: Twilldrill, Renluftsteknik och Scanmaskin
Vinnare: Scanmaskin Sverige AB
Motivering: Med nya innovationer skapas nya möjligheter och bättre lösningar på marknaden. Innovation kan vara en helt ny produkt, ett nytt sätt att arbeta eller en signifikant utveckling av en beprövad produkt eller metod. Vinnaren av innovationspriset har visat sig bemästra detta i sin verksamhet och dessutom nått internationell framgång och tagit metoden för slipning och polering av betonggolv flera steg framåt. Stort grattis till Scanmaskin, vinnaren av innovationspriset.

 

Årets Rookie
Vinnare: Drome AB
Motivering: Med till synes oslagbar energi, finurlighet, med glimten i ögat, med känsla för kvalitet och vad som kunden eftersöker tilldelas det Svenska Demoleringspriset 2018 i kategorin “Årets Rookie”, företaget Drome.

 

Honorary Awards
Honorary Awards utdelades till följande personer:

Lasse Eriksson, fd Södertälje Borrteknik
Motivering: En verklig veteran och legend i branschen som burit den på sina axlar när den var ung och genom tiden. Årets Honorary Award tilldelas Lasse Eriksson, fd Södertälje Borrteknik.

 

Stefan Hilmersson, fd Aquajet Systems AB
Motivering: En mästare i vattnets vägar och krafter som varit med sedan starten och satt vattenbilningtekniken på kartan. Årets Honorary Award tilldelas Stefan Hilmersson, fd Aquajet Systems.

 

Håkan Karlsson, Riviära AB
Motivering: Åter igen en kämpe i rivnings- och håltagningsbranschen. Då som nu och alltid en aktiv röst. En riv-i-ärans man. Årets Honorary Award tilldelas Håkan Karlsson, Riviära.

 

Rickard Danielsson, Håltagarna Borrteknik AB
Motivering: Sedan länge en stark aktör inom håltagning i Mälardalen. Med en utomordentlig känsla för hantverket och sina kunder i kvalitet och effektivitet går det Svenska Demoleringsprisets Honorary Award till Ricky Danielsson, Håltagarna Borrteknik.

 

Åke Sonerud, OilQuick AB
Motivering: “Han och hans företag har utvecklat en mycket viktig snabbkopplingslösning som gör rivningsentreprenörernas arbete så mycket enklare och effektivare, i Sverige och hela världen. Det Svenska Demoleringspriset 2018 Honorary Award tilldelas Åke Sonerud, OilQuick AB”.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×