Två lösningar för hantering av byggsäckar från Freightbag

Publicerad 21/12, 2020 kl. 10:44

Företaget Freightbag har utvecklat två patenterade produkter för hantering av bygg-, rivnings- och saneringsavfall, säckvagnen SV300 och trappklättraren TD300. Målsättningen är att kraftigt förenkla hantering av fyllda byggsäckar.

Med säckvagnen SV300 vill Freightbag erbjuda en effektiv och arbetsmiljöriktig hantering av material i säck. Den är handgjord i stål och pulverlackerad, bottenlös och självbalanserad med hjälp av en fjädrande stödram på hjul, och konstruktionen möjliggör transport av redan fyllda, tunga säckar som krokas på och av i en hävrörelse. Säckvagnen kan utrustas med punkteringsfria, luftfyllda eller skumfyllda däck. Den har hjulbroms för hantering på alla underlag och en bottenlös konstruktion. Vagnen är 70 cm bred och hanterar säckar på upp till 300 liter och 200 kg (FIBC).

Trappklättraren TD300 är utvecklad för hantering av säckburet material och anpassad för säckvagn SV300. Den är liksom SV300 handgjord i stål och pulverlackerad. Den är enligt Freightbag enkel att montera och ger användaren avlastning i tre tyngdlägen, samt parkeringsläge. Förutom trappklättringsförmågan fungerar TD300 även som lyftpedal när tunga säckar ska transporteras.

Freightbag erbjuder även säckstödet SS300, framtagen som ett komplement till säckvagn SV300. Stödet håller säcken upprätt under fyllningsmomentet och är utrustad med bottenplatta. Ett obegränsat antal säckstöd kan användas i kombination i en mobil sorteringsstation på arbetsplatsen för olika fraktioner och arbete med säckar samtidigt.

I linje med den nya Avfallsförordningen 2020:614 (som trädde i kraft 1 augusti), som bland annat kräver att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera material såsom trä, gips och betong direkt på arbetsplatsen, erbjuder Freightbag handledning och guidning i förordningen. Deras produkter går enligt Freightbag själva hand i hand med förordningen, med vilka man enkelt sätter upp en sorteringsstation för att skilja fraktioner åt.

Freightbag erbjuder patenterade produkter som möjliggör nya hanteringssätt för materialflöden inom rivning och sanering. Målsättningen är att öka produktiviteten och säkerställa ergonomi och säker arbetsmiljö. Genom patenterade produkter erbjuder de mobilitetslösningar i miljöer som ställer höga fysiska krav på transportören. Godset kan med ett och samma verktyg transporteras hela från produktion till fordon för vidare vägtransport. Hanteringstekniken lämpar sig för lätt fordonstransport och i miljözon. Transporttekniken är utvecklad för hantering av olika behållartyper på upp till 300 liter och 200 kg för industriers varierande behov, och mer specifikt inom sanering för förslutningsbara FIBC försedda med tät liner.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×