Sveriges “Mister Recycling” är dansk!

Publicerad 30/3, 2009

Svend M. Andersen är en av de absoluta pionjärerna på den svenska bygg- och anläggningsmarknaden då det handlar om mobil krossutrustning för återvinning av rivningsmaterial, asfalt m m. Svend är född i Danmark men har bott och arbetat i Sverige sedan slutet av 1980-talet.

Rubble Master, en föregångare
I det egna företaget, idag med namnet Andersen Contractor AB, började han tidigt att presentera en mobil återvinningslösning för rivningssektorn. Även Svend drabbades av den tröghet som den svenska återvinningsbranschen upplevt men han var uthållig. Redan i mitten av 1990-talet började man marknadsföra det österrikiska varumärket Rubble Master som tillverkas av företaget med samma namn. Rubble Master har idag fyra slagkrossar för återvinning i sortimentet, RM60, RM70, RM80 och RM100. Kapaciteten spänner från 50 t/h för den minsta RM60 upp till 200 t/h beroende på typ av material. RM100 klarar också av att krossa rent berg. Maskinvikterna spänner från 12 ton upp till 28 ton.
Sortimentet omfattar även ett antal modeller av siktar som konstruerats att passa till vardera av de fyra krossmodellerna. Siktarna har beteckningarna VS60 (försikt till RM60), CS2500, CS3600 och TS3600. Kapaciteten spänner från 75 t/h upp till 200 t/h och siktarna kan fås i utförande med två och tre fraktioner. TS-sikten går på band de övriga i containerutförande.
Rubble Master har på drygt 15 år profilerat sig mycket starkt på världsmarknaden och är marknadsledande vad gäller kompakta och mobila krossar och siktar för hantering av återvinningsmassor. Krossarna är i synnerhet lämpade att använda för återvinning av asfalt. Rubble Master-krossarna har en hög kvalitet och man har i utvecklingen tagit särskild hänsyn till miljön. Modellerna RM70, RM80 och RM100 finns även i s.k. Enviro-utförande vilket innebär att särskild hänsyn har tagits till att minska bullernivåer och emissioner. Dessa maskiner är i synnerhet lämpliga att använda för krossning i tätortsmiljöer. I siktprogrammet ingår även två överkornsseparatorer, OS80 och OS100, som monteras direkt på utmatarbandet och kan avskilja överstorlekar som kan ledas tillbaks in i krossen. Rubble Master bör betraktas lite som rolls roysen vad gäller mobila återvinningskrossar och har varit vägledande för flera andra tillverkare.

OM-Track för stora volymer
Andersen Contractor AB marknadsför även det italienska fabrikatet OM Track. Om Track är en av få utländska krosstillverkare som klarar av att hantera och krossa de hårda bergarter som vi har i Skandinavien. Men sortimentet är främst konstruerat för återvinning av större volymer betong, tegel och asfalt. OM Tracks modellpark är avsedd för de entreprenörer som letar efter större mobila maskiner med en högre kapacitet. Man kan säga att där Rubble Master slutar tar OM Track över.
Sortimentet består av fem mobila käftkrossar och två mobila slagkrossar avsedda för återvinning av byggnadsmaterial, asfalt men även för bergkrossning. Krossarnas kapaciteter spänner från 80 till 500 ton. OM-Track har även ett program av mobila siktar med kapaciteter upp till 500 ton.

Nya Arjes slukar allt
Helt nytt från Andersen Contractor AB är att man i dagarna lanserat ytterligare ett för Sverige nytt varumärke, tyska Arjes. Andersen Contractor har under de senaste åren breddats sitt sortiment av återvinningsutrustning till att även omfatta andra av återvinningssegment. Arjes erbjuder ett brett sortiment av kompakta återvinnings- och sönderdelningsmaskiner för rivningsvirke, stubbar, ris, plast, däck, industri- och hushållsavfall och andra typer av syntetmaterial. I rivningssammanhang är förekomsten av olika typer av virke stor och det är framförallt virkestuggen Arjes Raptor XL som är utvecklad för den typen av återvinning. Arjes Raptor XL är, förutom sin höga kapacitet och bredd i materialet den klarar av, mycket energisnål. Enligt tillverkaren minskar den energiförbrukningen med 50 %, omräknat i diesel ca 20-24 l/tim vilket är bara hälften i jämförelse konkurrentmaskiner. Med hjälp av en efterkross kan man även framställa biobränsle med ett energibehov på 5-7 kw/ton. Den är bullerdämpad och håller en bullernivå på max 85dB vilket är mycket ovanligt för den här typen av maskiner. Med Rubble Master, OM-Track samt nya agenturen Arjes har Andersen Contractor profilerat sig som en av de mest specialiserade svenska leverantörerna av mobila maskiner för professionell återvinning.

Dedikerade till rivning och återvinning i alla dess former
Andersen Contractors övriga produktsortiment tar också fasta på rivning och återvinning. Man är återförsäljare för Trevi Bennes hydrauliska rivningsverktyg, Indecos hydraulhammare, i samarbete med engelska påbyggaren Kocurek skräddarsyr man rivningsmaskiner, man säljer skrothanteringsutrustning från Colmar och Rozzi, hanterings- och återvinningsutrustning för olika typer av avfall från Hussmann, mobila asfaltåtervinningsanläggningar från Lintec. Med anledning av att alla återvinnings- och rivningsapplikationer generar damm har Andersen Contractor nyligen lanserat ett nytt sortiment av dammbekämpningskanoner med samlingsnamnet Hydroboss (se sidan 18). Andersen Contractor has sitt säte i Örsundsbro med återförsäljare och serviceställen i södra och norra Sverige.
www.andersen-contractor.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×