Konkurrensen hårdnar pålarvbandsburna verk

Publicerad 18/5, 2011

Utvecklingen mot mobil krossning, sortering och återvinning växer och är en fortsatt pågående trend. På mässan ConExpo i Las Vegas tidigare i år visades återigen att de etablerade tillverkare utformar nya enheter med alla sorters nya funktioner men det finns också ett stort gäng nya tillverkare. I synnerhet vill även amerikanarna hoppa på tåget och prova sin lycka. Det lär inte bli lätt men de försöker ändå. Det som enkelt kan konstateras är att konkurrensen är stenhård och den fortsätter att hårdna.

Många tillverkare av mobila återvinningskrossar och siktar gör globala lanseringar av sina produkter och erbjuder potentiella kunder något nytt på respektive marknad eller kontinent. Men faktum är att det har inte lanserats några revolutionerande nyheter vare sig på mässan Conexpo eller någon annan mässa som arrangerats under det senaste halvåret. Men däremot har en hel del nya funktioner lanserats. En noggrann och seriös kund ställs dock inför problemet att försöka lista ut vilka av de nya funktionerna som verkligen är betydande och hur man gör en skillnad mellan dem i den rådande funktionsdjungeln.
   PDs utsände Heikki Harri redogör i den här artikeln för vilka mobila återvinningskrossar som nyligen lanserats med fokus på rivningsbranschen eller som lämpar sig för återvinning av rivningsrester.

Sandvik
De stora aktörerna erbjuder mer nyheter än de mindre. Sandvik har lanserat inte mindre än nio nya produkter, dock inte bara krossar. Lanseringen består av en borrmaskin, två siktanläggningar, tre mobila krossar och tre små hammare.
Sandviks nya siktar kan mycket väl användas i rivnings och återvinningssammanhang. Den nya QA331 med tredäckad sikt är en uppgradering av den tidigare QA330. Maskinen kan användas vid ett stenbrott, på byggarbetsplatser i tätbebyggda områden eller på en återvinningscentral. Den andra maskinen var en sk skalper med modellbeteckningen QE440. Särskilt intressant är de två larvbandsburna slagkrossarna från Sandvik. QI240 är konstruerad för att användas i demolering och återvinning och även för krossning i en mindre bergtäkt. Den är försedd med en föravskiljare som ser till att rätt materialstorlek går in i själv krossen. Detta maximerar genomströmningen och minskar slitagekostnaderna. Den QI440 är en annan modell som lanserats fast mer med inriktning på användning i stenbrott och i bergtäkter.

Atlas Copco
Atlas Copco är ytterligare en global tillverkare som nyligen lanserat tiotals nya produkter under den senaste tiden. För rivning och återvinning erbjuds Atlas Copco en larvbandsmonterade krossenhet och flera olika typer av hydraulhammare och andra demoleringsverktyg. Atlas Copco har ju som bekant förvärvat Powercrushers sortiment av larvbandsmonterade krossar och siktar från den österrikiska tillverkaren Hartl. Nu lanserar Atlas Copco sortimentet i sina egna färger. Sortimentet passar mycket väl in i Atlas Copcos redan breda sortiment. Powercrusher-sortimentet omfattas av fyra käftkrossar, sex slagkross och en konkross samt sex enheter siktning.

Metso Minerals
Metso är en ytterligare global tillverkare har sitt ursprung från Norden. Just nu och i synnerhet på Conexpo låg Metsos fokus på produkter för sittning. Den mest intressanta nyheten är den larvbandsburna sikten Nordberg ST3.5, vilket är den näst minsta medlemmen i en siktfamilj bestående av fem enheter. Förutom att den är avsedd för arbeten i stenbrott och kontraktskrossning av aggregat är maskinen lämplig för sittning av rivningsbetong och andra avfallsmaterial. Metso avslöjade också sitt framtida projekt gällande en helt ny siktmetod som man kallar Ellipti-Flow. Enligt företaget skall systemet kunna övervaka alla siktningsprocessen och alla inblandade parametrar samt att öka siktningseffektiviteten med upp till 30 procent. Den nya siktningsmetoden kommer att lanseras senare i år.

Terex - Powerscreen
Powerscreen är som bekant en del av Terex-organisation och under Powerscreen har man samlat allt som har med mobil krossning, sortering och återvinning att göra. I Las Vegas visade Powerscreen fyra nya enheter som kan tillämpas i rivnings- och återvinningsprojekt.
Nya Powerscreen XH500 är utrustad med ett horisontellt slagkross och är utformad för att bearbeta mjukt till medelhårt primärt och sekundärt material, inklusive asfalt, återvinning och rivningsavfall. Modellen XH320SR är en mindre enhet med en slagkross, även den lämpad inom återvinning och rivning.
XA400S är en ny käftkross konstruerad för krossning av bergmaterial men är även avsedd för återvinning och krossning i rivningsapplikationer. Nya Powerscreen Warrior 2400 är en storskalig siktningsenhet som kan hantera aggregat, matjord, kol och bygg- och rivningsavfall.

Allu
Allu kräver ingen närmare presentation i Sverige och är som bekant en finsk tillverkare framförallt känd för sina sikt- och krosskopor. Allu satsar mycket på att demonstrera sina produkter och det gällde även för Conexpo. Allus demonstrationer lockade många potentiella kunder till deras monter på Conexpo. På Conexpo passade man även på att fira att det i år var 20 år sedan som man lanserade sin unika och revolutionerade siktningsmetod. Faktum är att principen fortfarande är unik och det finns få jämförbara system.

Mycket, mycket mer
Antalet företag som erbjuder maskiner och redskap för rivning och återvinning fortsätter som sagt att öka. Ändå var de flesta av de gamla och etablerade aktörerna också närvarande såsom ASTEC, KPI-JCI, Wirtgen - Kleemann, Eagle, Lippmann, Rubble Master, Rockster bara för att nämna några.
   De entreprenörer som vill ge sig in i återvinningsbranschen bör ta sig en ordentlig funderare över vilken typ av utrustning som passar honom bäst, för utbudet är enormt. Den närmaste tiden kommer med all säkerhet att utvisa vem och vilken av tillverkarna som har de bästa produkterna för intresset för återvinning är omättligt.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×