Indiens första renodlade demoleringsmässa och grundandet av en branschförening

Publicerad 22/5, 2019 kl. 11:39

Indien växer med rekordfart och byggbranschen blomstrar, något som fått ett antal nyckelföretag i branschen i Indien att reagera och inse behovet av en branschkonferens inom demolering, sanering och återvinning. Samtidigt passar man på att grunda landets första branschförening inom samma sektorer.

Indien är världens snabbaste växande marknad, även snabbare än Kina. Under 2018 steg BMP med i genomsnitt hela 7%. Landets infrastruktur genomgår en omfattande upprustning och utbyggnad och sedan 2018 genomför landet en plan för att investera mer än US$98 Miljarder i ny infrastruktur. Byggandet i största allmänhet är i paritet med tiden i Kina då nya städer och bostadsområden växte som svampar ur marken. Man uppskattar att omkring 2022 kommer byggindustrin vara den största arbetsgivaren i Indien och sysselsätta mer än 75 miljoner människor. Man uppskattar också att fram till 2030 kommer investeringsnivån avseende byggprojekt i Indien att nå US$7,5 trillioner. I Indien finns idag drygt 200 stora bygg- och anläggningsföretag som arbetar över hela landet. Till detta skall omkring 120 000 små och medelstora byggföretag läggas. 

 

Stort behov av demolering, sanering och återvinning

Där det byggs behövs också professionella tjänster inom demolering, återvinning av byggrester, sanering, betonghåltagning med mera. För att fånga upp det skeende som händer i Indien just nu har några nyckelföretag inom demoleringsbranschen i Indien gått samman för att arrangera Indiens första konferens inom demolering, sanering och återvinning. Begreppet demolering innefattar även metoder med diamantverktyg som betongborrning, golvsågning och rivning med vägg- och vajersågar. Man inbjuder nu inte bara lokala aktörer tillkonferensen utan också internationell kompetens att delta.

Konferensen går under namnet DemTech India 2019 och är en endagarskonferens som kommer att hållas den 13 november, 2019. Platsen för konferensen är Hotel Sahara Star, Sapphire Room i Bombay. Hotellet ligger i direkt anslutning till Bombays internationella flygplats, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Mumbai.

Konferensen pågår mellan 09.00 till 17.00 och kommer att innehålla ett späckat föreläsningsschema med en rad olika ämnen såsom:

• Indien idag, hot och möjligheter

• Infrastruktursatsningar

• Byggindustrin utveckling från idag till 2021

• Presentationer av rivningsprojekt i Indien

• Produktpresentationer

• Bygg: New Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai och Bangalore

En projektgrupp för DemTech India 2019 arbetar med att fastställa det slutgiltigt programmet för konferensdagen som inom kort kommer att vara tillgängligt på konferensens webbplats www.demtech.in. Förutom själva konferensen finns också en mindre produktutställning med ett 50-tal platser i direkt anslutning till konferenslokalen. Det finns även ett separat sponsorprogram för de leverantörer som önskar sponsra eventet. Mer information och bokning finns på DemTechs hemsida. Efter konferensdagens slut kommer en middag att hållas på Hotel Sahara Star för delegaterna på konferensen.

 

Grundandet av Indian Demolition Association

Under dagen den 13 november kommer man också att officiellt grunda Indiens första renodlade branschförening för professionella entreprenörer inom rivning, sanering, återvinning och betonghåltagning. En av drivkrafterna bakom konferensen och även grundandet av branschföreningen är Mohan Ramanathan som arbetat inom den indiska demoleringsindustrin i decennier och känner såväl branschen som dess leverantörer väl. “Indien befinner sig idag i en position i sin utveckling då jag bedömer det av största vikt att branschen, dess entreprenörer och leverantörer, samlas. DemTech kommer att utgöra en perfekt avstamp för alla de professionell aktörer som önskar att bidra och ta vara på de möjligheter som landets starka utveckling erbjuder”, säger Mohan Ramanathan i en kommentar. Professionell Demolerings systertidning PDi Magazine kommer att fungera som mediapartner för DemTech India 2019.

www.demtech.in

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×