Husqvarna Group förvärvar Blastrac

Publicerad 21/12, 2020 kl. 10:37

Husqvarna Groups Construction Division tecknar avtal om förvärv av Blastrac, en aktör inom ytbehandling för den globala bygg- och saneringsindustrin. Ambitionen är att slutföra förvärvet i slutet av 2020.

Blastracs produktportfölj består av lösningar för kulblästring, fräsning, skrapning, slipning, polering och stoftavskiljning. Blastracs nettoomsättning uppgick till cirka 600 Mkr under de senaste 12 månaderna. Företaget har 380 medarbetare globalt med tillverkning och försäljningskontor i Nordamerika, Europa och Asien. Försäljning sker i över 80 länder.

“Förvärvet av Blastrac kompletterar och stärker vår organiska tillväxtambition genom att vi expanderar inom kompletterande ytbehandlingslösningar”, säger Henric Andersson, vd och koncernchef Husqvarna Group. “Vi kan nu erbjuda kunderna ett komplett utbud av lösningar för varje enskilt uppdrag inom ytbehandling.”

“Förvärvet syftar till att expandera och stärka erbjudandet till marknaden för ytbehandling”, säger Karin Falk, President Construction Division Husqvarna Group. “Blastracs verksamhet passar väl in i vår tillväxtstrategi och möjliggör expansion till befintliga såväl som nya kunder. Dessutom bidrar teamet från Blastrac med omfattande produkt- och marknadsexpertis för dessa kompletterande lösningar.”

Ambitionen är att slutföra förvärvet i slutet av 2020 vilket förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×