Grattis Amanda till priset Årets miljöinnovatör

Publicerad 21/12, 2020 kl. 10:36

Professionell Demolering vill passa på att gratulera Amanda Borneke som tilldelats Trafikverkets utmärkelse Årets miljöinnovatör 2020.

“Med entusiasm har hon ökat tempot i byggsektorns klimatarbete. En innovation behöver inte vara teknisk, utan som här – ett bra arbetssätt”, skriver Trafikverket i ett uttalande.

För tredje året i rad delade Trafikverket ut priset "Årets miljöinnovatör” på Universum Ranking Awards, den 8 oktober. I år digitalt. Det handlar om ett pris för att uppmuntra personer som tänker nytt, brinner för att arbeta med hållbar samhällsutveckling och som gjort något som minskat miljö och klimatpåverkan. Årets vinnare arbetar som kvalitets- och miljöledare på rivningsföretaget CS Riv & Håltagning i Göteborg.

“Genom att se till att fordon och maskiner i bygg- och anläggningsbranschen drivs med förnybara drivmedel och el kan vi bidra till ett mer fossilfritt samhälle. Bara att följa upp att fordonen och maskinerna använder mer miljövänliga drivmedel ger avtryck”, säger Amanda Borneke.

“Trafikverket arbetar för de transportpolitiska målen, men det är också viktigt att uppmärksamma att mycket av vår verksamhet samtidigt är i bygg- och anläggningsbranschen. Det är särskilt tydligt på miljöområdet och då är det extra kul att ge denna utmärkelse till ett framgångsrikt och nytänkande hållbarhetsarbete”, säger Sven Hunhammar, måldirektör för miljö på Trafikverket och prisutdelare.

Trafikverket arbetar kontinuerligt för hållbarhet och återanvändning. Verkets klimatkrav innebär exempelvis att man i upphandlingar av entreprenader ställer krav som premierar återanvändning och återvinning. Exempelvis behöver återvunnet stål användas i tillverkning av stålprodukter. Asfalt återanvänds eller återvinns nästan jämt, så länge materialet håller teknisk eller miljömässig kvalitet. Även sliprar återanvänds om de är i tillräckligt bra skick.

 

Motiveringen lyder

“Amanda Borneke har med kommunikation och nytänkande som främsta verktyg tagit hållbarhetsarbetet till nya nivåer och målgrupper. Hon coachar framgångsrikt företag i bygg- och anläggningsbranschen att göra förändring på riktigt. Med en smittande entusiasm, detaljkunskap och inte minst mod har hon visat konkreta resultat som sprider sig till andra.”
 

Vinnare av Trafikverkets utmärkelse Årets miljöinnovatör
2020: Amanda Borneke, kvalitets- och arbetsmiljöledare, CS Riv & Håltagning AB.
2019: Faizal Luttamaguzi som ligger bakom ”The wooden bike tour”.
2018: Mattias Jägerskog, ordförande för samåkningsrörelsen Skjutsgruppen.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×