Globax investerar i Sveriges första krossverk från Gasparin

Publicerad 30/1, 2013

Rivningsentreprenören har investerat i ett krossverk från Gasparin. Maskinen levererades under hösten och sattes omedelbart i drift. Återförsäljare i Sverige för Gasparin är företaget Andersen Contractor AB.

Globax AB i Helsingborg är en entreprenör inom rivning, sanering, marksanering och håltagning. “Med det nya krossverket från italienska Gasparin, tar vi ett kliv in i framtiden”, säger Börje Åbinger, företagets VD. Genom att krossa rivningsmaterial på platsen blir det färre transporter. Krossverket fjärrstyrs med radio. Maskinisten kan sitta bekvämt i grävmaskinens hytt och manövrera enheten därifrån.

Omgående i drift
Svensk representant är Andersen Contractor AB i Örsundsbro, som överlämnade krossverket vid en enkel överlämningsceremoni andra veckan i oktober. Första jobbet innebar krossning av 3000-4000 t av rivningsmassor med innehåll av betong och tegel på Clifftons terminal i Helsingborg. Ett material som Cliffton efter krossning kan sälja som förstärkningsmaterial. Nästa insats blev i Tingsryd eller Asarum. Globax räknar med att krossverket till hälften kommer att användas för krossning av egna rivningsmassor och till hälften för renodlad entreprenadkrossning åt externa kunder.
En snabbtitt gav vid handen att massorna hos Cliffton innehöll relativt stora mängder finmaterial. Dessa finfraktioner sorteras ut tidigt i processen i krossverket. De kan tas ut i ett separat upplag med en särskild bandtransportör. Vid tidpunkten för vårt besök var verket så nytt att bandvågen fortfarande var under kalibrering. Systemet med vattenbekämpning av damm föreföll vara effektivt då krossverket fortfarande var nymålat och fräscht.

Fakta om krossverket
Krossverk Gasparin Diablo GL106CV väger knappt 30 t och går på larv. Ombord finns rotationskross 100x60 cm, grizzlymatare, sikt, överbandsmagnet, bandtransportörer, dammundertryckning med dysor, bandvåg med mera. Motorn är en John Deere på 138 kW och driften helhydraulisk, bortsett från krossens kilremsdrift. Kapaciteten uppges till 220 t/h.
David Ehrenstråle

www.andersen-contractor.se
www.globax.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×