Framgångsrik nedmontering av skeppsvrak i Norge

Publicerad 23/12, 2019 kl. 14:11

Under en kraftig höststorm i september 2018 sprang skeppet M/S Osfjord på grund utanför Trøndelagskusten i Norge. Flera försök att demontera och avlägsna skeppet var misslyckade, eftersom ingen av de använda rivningsmetoderna tycktes få jobbet gjort.

I ett sista försök gjorde fartyget där man sågade i mindre delar med en vajersåg. Delarna av vraket kunde sedan lastas på en pråm och tas i land. Det norska företaget Kristiansand Bygg fick kontraktet. Kristiansand Bygg konsulterade TYROLIT, eftersom diamantverktygstillverkaren redan hade erfarenhet av liknande projekt. På grund av den mycket dåliga väderprognosen måste arbetet dock slutföras så snabbt som möjligt.

 

Sju snitt med 350 m diamantvajer 

För genomförandet av detta projekt valde entreprenören Tyrolits diamantvajer DWH-S plus en vajersåg från den italienska maskintillverkaren Benetti. Tyrolit monterade också två FZ-4S hydrauliska väggsågar på VAS-skenor, vilka kunde röra sig uppåt och ner för att säkerställa en tillräckligt aggressiv skärvinkel. Sammantaget behövde Kristiansand Bygg endast 26 dagar och sju vajersnitt för att få skeppsvraket säkert på pråmen. Diamantvajern DWH-S gjorde ett bra jobb: Endast 350 meter tråd behövdes för uppgiften, vilket är 100 meter mindre än vad som antogs.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×