Flexibilitet och prestanda

Publicerad 21/10, 2015 kl. 15:09

Redan tidigare har QI440 visat sitt värde med utmärkt produktform, hög produktivitet och enkel manövrering. Den nya modellen, Premium QI441, ger kunderna oöverträffad flexibilitet i såväl primär- som sekundärkrossning

Detta uppnås med hjälp av Sandviks patenterade krosskammare CI421 Prisec™. Med den kan baskrossen enkelt växla mellan primär- och sekundärkrossning, vilket i princip ger kunden två maskiner i en. De två hydrauliskt manövrerade gardinerna kan lätt ställas om, vilket tillåter produktion av ett brett sortiment högkvalitativa produkter i olika storlekar.

Nya QI441 har även kvar funktioner som introducerades i och med QI440, som exempelvis:

•  Direkt drift för optimal bränsleekonomi och låga driftkostnader

•  Stor matartratt med högeffektiv grovsortering

•  Trågmatare för att skydda huvudtransportören mot partiklar som slungas från rotorn med hög hastighet

•  Användarvänligt PLC-styrsystem och färgskärm för enkel manövrering

•  Inloppsöppningen kan lyftas med fjärrkontrollen för att häva blockeringar

•  Magnetavskiljare över bandet, grovsortering och keramiska slaghammare som standard

•  Lågt slitage, enkelt underhåll och låg kostnad per ton

Ett omfattande utbud av tillval gör QI441 ännu mer mångsidig. Bland annat kan kundens specifika krav matchas så att krossen anpassas för en viss tillämpning, exempelvis utrustas med  Doublescreen, en unik dubbel, tvådäckad hängande sikt, med återcirkulationssystem. Eftersom konventionella hängande siktar ofta är en begränsande faktor i högkapacitetskrossar är detta en stor fördel. Kunden tvingas annars ofta att skaffa en dyr sekundärsikt. Doublescreen-systemet är konstruerat för att matcha den maximala krosskapaciteten, vilket gör det möjligt att tillverka noggrant dimensionerade fraktioner för omedelbar användning vid källan – från en enda maskin.

QI441 Prisec™ är det senaste tillskottet till Sandviks premiumsortiment av larvburna slagkrossar. Sandviks kunder får med QI441 Prisec™ en mångsidig mobil krosslösning, oavsett användningsområde. Krossen finns i heavy duty och i kompakt utförande. Alla modeller har höga reduktionsgrader och ger kunderna bästa möjliga produktform, hög produktivitet, lågt slitage, enkelt underhåll och låg kostnad per ton.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×