Blomstrande affärer på DEMCON 2018

Publicerad 19/12, 2018 kl. 13:22

Både besökare och utställare är mycket nöjda efter många bra affärer direkt i montrarna på Demcon 2018. Men detta är bara en av höjdpunkterna på årets upplaga av Europas enda rivningsmässa.

Trots det allt kallare klimatet i september-Sverige var stämningen på topp på Demcon i Upplands Väsby norr om Stockholm. Årets mässa samlade 40 utställare med hundratals produkter från såväl Norden som övriga Europa, Japan och USA. Flera av utställarna har varit med sedan Demcons start 1998 och är välkända namn inom demolering, betonghåltagning, återvinning, behandling av betonggolv och utrustning för luftrening med mera. Flera av utställarna på årets mässa påpekade att de sålt bra i montrarna.

 

PRODUKTPREMIÄRER OCH MÅNGA BESÖKARE

Mässan hade dessutom flera produktpremiärer. Företaget Twilldrill lanserade en unik innovation inom betonghåltagning där man enkelt fångar upp borrkärnan för att eliminera risken att den faller ut och gör skada. Med Twilldrill undviker man också skadliga tunga lyft. På mässan visades även nya rivningsrobotar, nya maskiner för slipning och polering av betonggolv, robotar och verktyg för effektiv vattenbilning, hantering av slam och damm där tillverkaren Sila visade upp sin nya serie av dammsugare med mera. Sveriges två tillverkare av effektiva snabbkopplingar för hydrauliska verktygsbyten, OilQuick och Steelwrist, fanns också på plats för att möta kunderna. På mässan fanns också några leverantörer av hydrauliska rivningsverktyg såsom Trevi Benne genom Andersen Contractor och Epiroc genom Maskinia. Utmärkande i år var också att flera leverantörer av saneringsutrustning ställt ut, vilka samtliga var nöjda med mässan. 

Under årets mässa var fördelningen av besökare ungefär lika stor båda dagarna, vilket är ovanligt då det vanligtvis brukar vara lite färre besökare under mässans första dag och väldigt många besökare mässans andra dag.

Diamantsponsor för Demcon 2018 var företaget SDC AB (Swedish Diamondtool Consulting) med huvudkontor i Nora och filial i Stockholm. SDC behöver ingen närmare presentation och är välkända bland användarna vilket också synts i företagets monter. Nästa sponsorsnivå innefattar Ruby-sponsoren Pentruder AB och Platinum-sponsorn Husqvarna Construction Products. Guldsponsor för mässan var Tyrolit och bronssponsorer var Jack Midhage AB och Drome AB.

Generellt för årets mässa var att montrarna blivit större. Ett tydligt exempel på detta är Dromes monter som låg alldeles i entrén till mässan och effektivt lockade in besökarna när de kom in i hallen. Andra utställare som utökat sina montrar var Jack Midhage AB och Jerneviken, för att inte nämna de som alltid haft stora montrar på mässan: Husqvarna, Pullman Ermator, SDC, Pentruder och Dustcontrol.

Även på årets mässa fanns ett utomhusområde för demonstration av maskiner och verktyg. Hilti fanns som vanligt på plats med en stor monter med mycket liv och rörelse. I år ställde även finska tillverkaren Levanto ut utomhus och visade och demonstrerade framförallt sin agentur Shibuyas borrsystem som man säljer på alla marknader i Norden. Utomhus fanns också Jerneviken, Tyrolit, Husqvarna, HTC och Atlas Copco.

Som bekant har Demcon alltid stöttats av branschföreningarna Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. Numera går man under det gemensamma namnet BFB, Branschorganisationen för byggnadsberedning. Mässan stöttas också av European Demolition Association och IACDS (International Association for Concrete Drillers & Sawers) som hade representanter med på mässan. De två utländska föreningarna arrangerade också workshops för nordiska entreprenörer under de två dagarna i direkt anslutning till mässan. BFB höll också sitt höstmöte under torsdagen i Scandics konferensavdelning en trappa upp. Ett 70-tal medlemmar närvarade.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×