Återblicken!

Publicerad 17/6, 2020 kl. 13:57

Häng med på minnenas kavalkad i Professionell Demolering. En sida i varje nummer av PD där vi kommer ihåg händelser från förr. Det kan vara produkter, personer, jobb, mässor, ja i princip allt från svunna tider ifråga betonghåltagning, rivning, återvinning, golvslipning med mera.

På initiativ från Tony Sjölander, en gång försäljningsansvarig på Dimas i Jönköping, tänkte vi med start i detta nummer börja publicera en sida som vi kalla ”Återblicken!”.

Med “Återblicken!” menar vi helt enkelt att publicera bilder och korta texter från förr i branschen. 

 

En unik tradition

Sverige är troligen det land merparten av de metoder inom håltagning, rivning, golvslipning med mera uppfunnits och fostrats. Många maskiner som revolutionerat den globala marknaden har utvecklats i Sverige. Vi tänker då på exempelvis rivningsroboten, ringkapen, den fungerande högfrekvensteknologin, maskiner för slipning och polering av betonggolv, effektiv hantering av betongdamm och betongslam, vattenbilningsroboten, autofeeden (Joker som vi kallade den), mobila enheter för krossning och återvinning av betong, kärnborrningsgyrot, borrstativ med stämpningsmekanism med mera med mera. Den här återblickssidan spänner över alla metoder och produkter som ryms under samlingsnamnet demolering och som används av rivningsentreprenörer, håltagare, golvslipare, saneringsfirmor, återvinningsfirmor med mera. Skicka ditt bidrag antingen på mail till jan.hermansson@pdworld.com eller per post till Professionell Demolering, c/o SCOP AB, Box 786, 191 27 Sollentuna, om du inte har inskannade bilder.

 

Ringkapen visas för första gången publikt

Det första bidraget i denna återblicksserie kommer just från Tony Sjölandet i Jönköping. Vid en genomgång sina arkiv, läs storstädning, hittade han bland annat en bild från en minimässa i Malmö 1986 där man för första gången i historien visade Partners Ringkap. Ringkapen hade föregåtts av MJ-sågen, utvecklad av ingen annan än Mats Johansson som gick bort för några år sedan. Enligt Tony hade Mats sett en liknande såg i Kanada fast som där används till att kapa träd. På mässan i Malmö var monterutrustningen enkel. En handskriven skylt annonserade ringkapen och lägg märke till att den är röd tillika Tonys slips. Tony hade i princip fått låna med sig ringkapen bara för at kunna visa en banbrytande innovation som det verkligen blev. Idag hittar vi kopior av ringkapen över hela världen. Tony hade fått stränga instruktioner från Curt Sundqvist på Dimas: “Sälj under inga omständigheter sågen för det är den enda vi har och vi måste ha den i Jönköping för att testa klingor”.

Inte lyssnade Tony på det utan sålde sågen till en glad entreprenör. Deltagandet på mässan i Malmö blev en succé tillika ringkapen som fortfarande är en av Dimas eller numera Husqvarna Construction Products storsäljare. Trots att det nu är ganska länge sedan Tony arbetade i branschen har han många fina minnen kvar. Han berättar också att han under hans många år i branschen samlat på sig en hel del minnen både rent fysiskt men också i tankarna. Han har exempelvis ett avtal när Dimas startade i november 1972. Han nämner också den gamla järnhästen och kedjesågen Zohrro. Järnhästen utvecklades av Curt Sundqvist och Owe Persson på Dimas tillsammans med en mekanisk verkstad i Jönköping som hette Höglandsverken. Där fanns en duktig mekaniker som hette George som hjälpte till. Rälsen till Järnhästen gjordes av Tonys pappa KG Sjölander på KG Sjölander AB Svetsarna. Det var Tony själv som stod och handmålade rälsen grå hemma i pappas garage på helgerna. Svärdsågen Zohrron utvecklades som bekant av Bror Österman. Tony var med och fick se den första prototypen. Det finns mycket att berätta från svunna tider och vi på Professionell Demolering hoppas att du som varit länge vill vara med och bidra med en massa fina minnen. Vi tycker att det är lämpligt att dra igång denna minnenas kavalkad just i år då Professionell Demolering faktiskt fyller 25 år.

www.professionelldemolering.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×