“SUPERDISTRIBUTÖREN”

Publicerad 10/12, 2010

Fredheim Maskin AS i Skiptvet, Norge är ett företag som gått med raketfart sedan det grundades 1998 av Per Fredheim. Företaget arbetar framförallt med försäljning av maskiner och utrustningar för krossning, återvinning, siktning och sortering.

Sedan 2006 är man återförsäljare i Norge av belgiska Keestrack. Försäljningen gick med raketfart redan från start och man blev snabbt den starkaste återförsäljaren inom Keestrack-organisationen med till dags dato en försäljning på dryga 250 maskiner. 2008 som var ett mycket bra år i Norge sålde man inte mindre än 65 nya Keestrack-maskiner och bolaget omsatte 105 MNOK. Trots lågkonjunkturen har man fortsatt att vinna mark. 2009 övertog man försäljningen på den svenska marknaden genom ett samarbete med Björks Maskin AB. Under 2009 såldes nio Keestrack i Sverige och fram till oktober i år hade man sålt inte mindre än 24 stycken.

“Kommunikationen med marknaden är oerhört viktig”
“En helt fantastisk utveckling tycker jag framförallt med tanke på att det inte fanns många Keestrack-verk i Sverige dessförinnan. Jag tror att det är vår kommunikation med marknaden och tydlig information om produktprogrammets fördelar som har haft betydelse för vår goda försäljning”, berättar Håkan Björk på Björks Maskin.
Anledningen till att PD haft förmånen att titta lite närmare på produkterna är att tidningen bjöds in på en omfattande demonstration och kundträff för kunder i Norge och Sverige som hölls i Sarpsborg den 7-11 oktober. Kunderna var ca 60 till antalet och kom från Tromsö i norr till Malmö i söder.
Fredheim Maskins kontor och anläggning ligger Skiptvet bara några mil från Sarpsborg och demonstrationer hölls vid Skolt krossanläggning strax utanför Sarpsborg. I bergtäkten hade man samlat inte mindre än åtta maskiner i 20- till 25-tonsklassen, fördelat på tre krossar och fem sortringsverk, som gick för fullt under de fyra dagarna. Ett stort antal kunder i Norden bjudits in samt representanter från pressen. Dessutom valde tillverkaren Keestrack att förlägga sin världskonferens i Sarpsborg som samlade inte mindre än 75 personer från hela världen.

Fortsatt målmedveten satsning
Fredheim Maskin vet redan nu, efter några lyckade försäljningsår i både Norge och Sverige, att potentialen är hög. Man kommer nu att accelerera satsningen bland kross- och sorteringskunderna. Även återvinnings- och rivningsentreprenörer står högt upp på agendan då Keestrack-maskinerna passar utmärkt inom dessa användningsområden och man kan dessutom erbjuda en hög servicegrad i de båda länderna. I takt med satsningen på den svenska marknaden har man anställt Niklas Rickan som försäljningschef i Sverige som arbetar i nära samarbete med Håkan Björk på Björks Maskin AB.
Håkan Björk var den som på uppdrag av och tillsammans med Fredheim Maskin AS nylanserade Keestrack i Sverige.
www.fredheim-maskin.no


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×