“En slagkross bör väga minst 30 ton för att löna sig”

Publicerad 30/3, 2009

Biocare Svenska AB, lite av uppstickare inom utrustning för återvinning, men ändå med lång erfarenhet inom området.

Företaget Biocare Svenska AB är ännu ett företag som satsar kraftfullt på olika typer av utrustningar för återvinning. Företaget har sitt säte i Markaryd men har en filial i Enköping.

Brett produktspektra för rivning och återvinning
Biocare har arbetat med mobila krossar och siktar för bergkrossning, naturprodukter och återvinningsbart material sedan många år tillbaka. Innan vi går in på detta produktsegment kan nämnas att företaget också är återförsäljare för VTNs rivnings- och återvinningsverktyg samt hydraulhammare från Promove. Man har dessutom sedan länge marknadsfört en metod för att minska dammutvecklingen vid exempelvis krossning och siktning. Metoden bygger på att materialet täcks med en speciell typ av skum som effektivt binder dammpartiklarna. I dagarna introducerar man även italienska Towerlights vattenkanoner Dustfighter, som den heter, som slungar ut en vattendimma som i sin tur fångar upp dammpartiklarna i luften. Den här typen av vattenkanoner har fått stor uppmärksamhet framförallt inom rivningsindustrin under den senaste tiden.

Mångfald av sönderdelare
Men tyngdpunkten i Biocares verksamhet ligger på mobil och semimobila återvinningskrossar. I sortimentet finns ett stort utbud av varumärken allt för att passa användaren. Det var för cirka två år sedan som Biocare började bredda sitt sortiment. Tyngdpunkten i programmet vilar på varumärkena CitySkid och Portafill som man sålt sedan 2000, samt nya agenturerna Rimac och dsb Innocrush. Vid sidan av dessa fabrikat säljer man även vindsikten Integra och magneter från engelska Master Magnets.
CitySkid tillverkas av företaget CityEquip som ligger i Flensburg, Tyskland. Tillverkaren har många produkter i sitt sortiment men Biocare har främst satsat på CitySkid. CitySkid är en semi-mobil käftkross för återvinning av olika typer av rivningsmaterial såsom betong, tegel, sten m m direkt på arbetsplatsen. Maskinen kan enkelt flyttas med en lastväxlare. CitySkid har en vibrerande matarficka för smidigare inmatning och maskinen är eldriven för att minska risken för onödiga driftsstopp. CitySkid 7V4, som är den mest sålda i Sverige, väger 13 ton, har en inmatningsöppning på 700x500 mm och en krosskapacitet, beroende på materialet, på 30 till 120 ton/tim. En fördel med CitySkid är den stora utmatningstransportören och magneten som smidigt separerar bort allt järn.
Professionell Demolering mötte för en tid sedan Biocares Niklas Johansson, som är stationerad vid Enköpings-kontoret. Vid besöket hade PD förmånen att få se en CitySkid 960V4 i aktion vid Stockholm Vattens återvinningsdepå i Älvsjö utanför Stockholm. Depån är ett utmärkt exempel på hur återvinning i det nya tänkandet skall fungera. Här återvinns bl. a gammal betong, tegel, sten och en hel del asfalt. En stor del av det återvunna materialet använder Stockholm Vatten själva i sina arbeten eller så säljs det som fyllnadsmaterial. Förutom att man deponerar material från sin egen verksamhet får man även in en hel del material från andra entreprenörer, bl. a inom rivning. När PD besökte slukade CitySkiden det mesta med hull och hår och lämnade efter sig en färdig fraktion med god kubicitet klar för återanvändning.
En annan produkt som Niclas Johansson lyfter fram är Portafill 2000CT som kommer från Irland. Produkten tillverkas bara ett stenkast från Powerscreens anläggning. Portafill är en larvbandsburen arbetshäst som klarar av att sortera en rad olika typer av grovt material som grus, jord, krossat material såsom sten, betong m m. Materialet separeras i två fraktioner förutom plusmaterialet. Maskinen kan fjärrstyras och drivs av en Deutz-diesel. Som tillval kan en extra transportör hängas på maskinen. Även en Portafill var i drift vid Stockholm Vattens depå i Älvsjö.

dsb Innocrush avskalad kross med fördelar
För det lite tyngre maskineriet är Biocare återförsäljare och servicepartner för österrikiska tillverkaren dsb Innocrush. I Österrike finns som bekant en lång tradition från tillverkning av berg- och återvinningskrossar och dsb Innocrush tillhör definitivt denna tradition. Niclas Johansson beskriver dsb Innocrush som mycket robusta och avskalade maskiner helt utan ”lull lull”.
”Tillverkaren har helt och hållet fokuserat på att skapa en kross med kraft och styrka och hög effektivitet. Man har kapat bort det som är onödigt för att kunna erbjuda en prisvärd produkt. Men man har inte tummat på de aspekter som har med säkerhet och miljövänlighet att göra”, säger Niclas.
Sortimentet består av tre modeller av slagkrossar och två siktar, Innocrush 30, 35 och 50. Krossarna har väl tilltagna inmatningsöppningar och drivs alla av CAT-dieslar. Kapaciteten beroende på materialet är för den minsta maskinen 0-300 t/tim. Den större Innocrush 35 har en kapacitet på 0-350 t/tim medan den största Innocrush 50 klarar upp till 420 t/tim. Modellbeteckningarna anger den ungefärliga vikten på maskinerna.

Rimac från Italien
Biocare har målmedvetet försökt att sätta ihop en bukett av produkter som överlappar varandra och som samtidigt består av relativt små och kompakta maskiner med samtidigt hög kapacitet. Man har också bemödat sig med att hitta varumärken som är prisvärda och som krånglar lite. dsb Innocrush är en ny agentur som lanserades vid Maskinexpo 2008. Och det är också nästa krossfabrikat, Rimac som Biocare också visade på Maskinexpo för första gången i Sverige. Men Rimac skiljer sig en del från resten av fabrikaten, främst handlar det om sortimentsbredden. Rimac, som kommer från Italien, har ett stort sortiment bestående av sex kross modeller i vikter från 6,5 ton upp till drygt 50 ton, alla mobila med larvband. Produkterna säljs under serienamnet Moby. Dessutom tillverkar man den mobila sikten Moby Vai 25 samt något som man kallar traktorkross som är en mindre krossenhet på hjul.
Karakteristiskt för Rimac är man satsar på kvalitet och att de ingående komponenterna kommer från vedertagna leverantörer och tillverkare. Den modell som Biocare tror passar bäst på den svenska marknaden är Moby 600 som är en käftkross på 12,6 ton. Den har en intagsöppning på 620x450 mm med en kapacitet på upp till 80 t/tim. En perfekt maskin för krossning av rivningsmaterial men klarar även att krossa berg och natursten samt asfalt.
Biocare har en bra mix av krossverk med olika typer av krossar. Man har valt käft- och slagkrossar i en mix av leverantörer med utgångspunkt från maskinernas och fabrikatens konstruktion.
”Jag tror att vi fått fram en ganska optimal blandning, det bästa av det bästa skulle jag vilja säga. Om kunden vet vilken typ av kross han vill ha eller om vi får göra en studie över vilken typ av applikationer han jobbar så kan vi också plocka fram rätt typ av kross till honom, med rätt pris, maximal avkastning och minimala driftproblem”, säger Niklas och fortsätter:
”Våra slagkrossar är mycket aggressiva och så är det med slagkrossar i allmänhet samtidigt som de hellre arbetar med ett mera mjukt material. Käftkrossen däremot är bredare i sin funktion och kan jobba med alla typer av material men är inte lika aggressiv i sin arbetsgång. Käftkrossen levererar inte ett lika kubricerat material som slagkrossen gör. Rent generellt tycker jag att en liten slagkross blir för dyr i drift p.g.a. et högt slitage. En slagkross bör minst väga 30 ton för att löna sig. Rent generellt kan man också säga att en käftkross är enklare att arbeta med i jämförelse med en slagkross”, avslutar Niklas.
www.biocare.se


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×