Pullman Ermator går som tåget

Publicerad 22/9, 2016 kl. 16:25

Pullman Ermator som tillverkar stofthanterare och luftrenare har näst intill haft en explosiv utveckling de senaste åren. Utfallet i år pekar på en mer än 30 procentig ökning som ser ut att även hålla i sig under 2017. PD träffade företagets nyckelpersoner i Smedjebacken för några veckor sedan.

Pullman Ermator som tillverkar stofthanterare och luftrenare har näst intill haft en explosiv utveckling de senaste åren. Utfallet i år pekar på en mer än 30 procentig ökning som ser ut att även hålla i sig under 2017. PD träffade företagets nyckelpersoner i Smedjebacken för några veckor sedan.

 

För drygt sex år sedan besökte tidningen Pullman Ermators anläggning i Smedjebacken. För några veckor sedan var det dags igen. Mötte upp gjorde företagets ledningsgrupp bestående av företagets VD Petra Bengtsson, försäljningschef Fredrik Åkermark, försäljningschef för Norden, Baltikum och Polen, Stefan Bergsten och produktansvarig Jonas Eriksson. Torbjörn Bengtsson, som grundade bolaget, har gått i pension och dragit sig tillbaka från den operativa verksamheten.

 

Lyftet kom på 2000-talet

Det har hänt mycket på Pullman Ermator bara under de senaste 10 åren. Företaget grundades 1985 av Torbjörn Bengtsson och hette då Bevaclean. På den tiden så importerade man dammsugare och luftrenare från Italien. I takt med att verksamheten växte så började man utveckla och bygga egna produkter. Det var på 1990-talet. I slutet av 1990-talet förvärvade man företaget Pullman som tillverkade stoftavskiljare och våtsugar. Man bytte namn i den vevan och sysselsatte då dryga 20 personer och omsatte omkring 25 Mkr.

Sedan i början av 2000-talet har det hänt mycket. Man gjorde en rad förvärv, bland annat Ermator. Därav namnet Pullman Ermator idag. Produktsortimentet breddades kraftigt och exporten tog ordentlig fart.  Sedan 2007 har man eget dotterbolag i Tampa, USA och 2013 förvärvade man amerikanska tillverkaren Pullman Holts sortiment av HEPA-dammsugare. Pullman Ermator går bokstavligen som tåget. Under förra året omsatte man 225 Mkr och sysselsatte 65 anställda.

“Vi var mycket nöjda med utvecklingen under fjolåret men det är ingenting mot vad vi är med innevarande år. Vi går mot en försäljningsökning med över 30 procent totalt i år och jag räknar med att vi landar på upp emot 300 Mkr”, berättar Fredrik Åkermark.

“Enskilda marknader som Norden har ökat mer än 30% och USA ligger cirka 20%. På den amerikanska marknaden räknar vi med ytterligare ökning under 2017”, tillägger Fredrik.

 

Vilka är orsakerna till ökningen?

Vad är orsakerna till bolagets starka expansion kan man fråga sig? Egentligen har Pullman Ermator legat ganska lågt med produktnyheter under de senaste åren. Det har kommit en del uppgradering och nya tillbehör men inga revolutionerande nyheter. Ibland kan det vara ett stort nyhetsflöde som trissar upp försäljningen. Dock lanserades en hel del nyheter för några år sedan som fortfarande står sig väl i konkurrensen.

“Jag tycker inte man ska lansera nyheter för sakens skull. Vi har bra produkter i grunden och många av våra stoftavskiljare och luftrenare var till och med före lagstiftningen när de lanserades här i Sverige. Här tror jag vi och även Dustcontrol skiljer oss från andra tillverkare. Vi har båda bra produkter som med råge möter upp med lagstiftningen och är effektiva både ifråga om kapacitet och att skydda användaren”, säger Fredrik.

Men orsaken till Pullman Ermators framgång är förstås det breda produktsortimentet och att det är kvalitativa produkter som håller och gör skillnad. En annan orsak är en stark försäljningsorganisation både i Norden och i andra länder. När man startade upp i USA och lyckades etablera ett bra fotfäste så hade det naturligtvis stor inverkan på omsättningsökningen. “Vi omsätter lika mycket i USA idag som vi gör i Norden”, berättar Fredrik. Förenklat ligger 40% av Pullman Ermators omsättning i Norden, 40% i USA och resterande 20% i övriga Europa och på mera fjärran marknader. “Men i år ser vi en tydlig ökning i Europa, framförallt i Tyskland som växer starkt”, säger Fredrik.

På den nordiska marknaden har Pullman Ermator idag 45 anställda, varav 30 i produktion, 15 på försäljning. Bara på den svenska marknaden har man 5 säljare inklusive försäljningschefen Stefan Bergsten. I USA är man 20 stycken anställda. Sedan är Wanne Dielemanns anställd i Tyskland och arbetar främst med att underhålla de nio återförsäljarna i Tyskland. Under hösten kommer man utöka med ytterligare två återförsäljare i Tyskland. Vidare har man återförsäljare i många europeiska länder såsom exempelvis företaget D.I.F. Global i Frankrike, The Higher Supply i Storbritannien, Decovan i Benelux, i Turkiet, Grekland med flera. Man har också bra återförsäljare i Australien, Sydkorea, Förenade Arabemiraten, Israel, Sydafrika med flera.

“I Norden har vi också haft mycket gynnsamma år. Jag ansvarar för Norden, Baltikum och Polen. Hemmamarknaden Sverige är naturligtvis den starkaste och själva motorn men vi har fin utveckling i framförallt Finland och Norge. Baltikum är också på tydlig frammarsch”, säger Stefan Bergsten.

Stefan berättar att i framförallt Sverige spelar uthyrarna en viktig roll för omsättningen. Man jobbar med alla de stora aktörerna som Cramo, Ramirent, Lambertsson, Skanska Maskin och Stavdal. Men Stefan framhåller att de mindre fristående uthyrarna är väl så viktiga. Det är mer eller mindre 50/50 mellan uthyrarblocken Hyrex och SRA. Man har fortsatt också ett starkt fäste bland håltagare, rivare, golvslipare och traditionella byggentreprenörer. Den enda marknaden som Stefan upplever lite trög just nu är Danmark vilket främst beror på den ekonomiska situationen i landet.

 

Det enda som kan bli en flaskhals är produktionen

Petra Bengtsson framhåller dock att det enda problem man brottas med just nu är utrymmesbrist i Smedjebacken. “Med det tryck vi upplever nu i beställningarna gör att det är bråda dagar i produktionen. Det är viktigt att komponenter kommer in i takt med att de monteras till färdiga enheter och skeppas till kund. Men det blir snabbt fullt i produktionen och vi kommer att behöva expandera våra produktionslokaler ganska snart”, säger Petra. Det kan tyckas som ett angenämt problem men kan ställa till mycket problem om inte produkter som sålts kan levereras. “Dock har vi än så länge lyckats hålla leveranstiderna ganska bra”, tillägger Petra.  Tillägas bör dock att Pullman Ermator är uppskattade som arbetsgivare i Smedjebacken och utsågs i år till Årets Företagare i orten. Men ligger också bra till för att bli Årets Företagare i Mitt-Sverige. På anläggningen i Smedjebacken jobbar idag 30 personer.

 

Växande möjligheter i USA

På kontoret i Tampa, USA är man som sagt 20 personer. Verksamheten här började för snart 10 år sedan med i princip en person, Fredrik Åkermark. Fredrik flyttade med hela familjen till Florida och under den här perioden lade han all sin tid på den amerikanska marknaden. Idag har han släppt taget om den amerikanska marknaden och arbetar som global försäljningschef. Ansvarig för försäljningen i Nordamerika är Lyndon Kelsey. Men Fredrik har inte flyttat hem. Både han och familjen trivs mycket bra i USA och kommer att bli kvar där som det ser ut. “Jag rör mig hela tiden runt om i världen i olika länder så att bo i Florida utgör inget direkt problem. Vi känner oss rotade i USA och barnen trivs bra”, säger Fredrik.

Ett problem dock, som Fredrik påpekar, med att bo i USA är att när man gjort en affärsresa i många länder samtidigt och ska in i USA kan det uppstå problem. Vid ett tillfälle var han i Dubai, gjorde en avstickare till Saudi Arabien och stannade i Turkiet på resa hem vilket resulterade i att han blev så kallat “screenad” när han kom till i USA. Att bli screenade är inte bara att man går igenom en form av röntgenutrustning. Man blir kontrollerad ända in på bara skinnet och en sådan procedur kan ta upp emot en och en halv timme. Det gäller att ha gott om tid till nästa plan. 

Fredrik berättar att det amerikanska bolaget inte bara är ett försäljningskontor. Numera monteras en del av maskinerna från Sverige i USA. Dessutom så har man tillverkning av Pullman Holt-serien som förvärvades 2013. Totalt har man sex egna säljare i USA och sedan säljs produktsortimentet bland andra via återförsäljarkedjan Jon Don som finns på 11 olika platser på den amerikanska kontinenten. Sedan några år tillbaka levererar Pullman Ermator dessutom 3-fas dammsugar till uthyrningskedjan SunBelt som är en av des största uthyrningskedjorna i USA.

Fredrik berättar att han ser med spänning fram emot 2017 på den amerikanska marknaden. Orsaken är att Obama-administrationen klubbat igenom en ny “bill” som man säger. Det handlar om ett nytt arbetsmiljödirektiv som påkallats av miljöhälsoinstitutet OSHA. Det nya direktivet kommer att träda i kraft den 23 juni och innebär bland annat att tillåtna dammnivåer på byggarbetsplaser i USA kommer att minskas till hälften i förhållande till de nivåer som är godkända idag. “Det här kommer att blir ett viktigt genombrott för oss. Vi har lyckats bra redan nu men det här tror jag kommer att ge oss ett försprång framförallt med vår stoftavskiljare S26. Vi klarar redan av de här nivåerna med våra produkter. Det är värre för amerikanska och andra tillverkare som nu måste anpassa sin utrustning till de nya reglerna”, säger Fredrik.

Att inte följa OSHAs nya direktiv efter 17 februari kommer att bli dyrt för amerikanska entreprenörer vilket mer eller mindre tvingar dem att köpa godkänd utrustning. Det här är inte bara en lycka för Pullman Ermator utan även Dustcontrol som också med råge klarar värdena för de nya direktiven.

 

Ett 50-tal grundmodeller

Pullman Ermators produktsortiment består idag till nästan 100% av produkter, utrustningar och tillbehör för professionell användning. Den tveklöst mest populära produkten är just S26 men hela A-serien med luftrenare tillhör också favoriterna bland användarna. En annan viktig produkt är trefassugen T7500. Modellprogrammet består idag av närmare 50 olika grundmodeller och till det kommer olika varianter av vissa modeller. I USA har man lyckats mycket bra med bland annat sin nya propandrivna sug. Fredrik berättar man jobbar ständigt med att förbättra sitt produktprogram och lagom till mässan World of Concrete avslöjar han att man kommer att lansera tre helt nya modeller. Vad det handlar om avslöjas dock först på mässan. Konjunkturmässigt gör Pullman Ermator att utvecklingen i Sverige kommer att hålla i sig minst två till tre år till. Övriga Europa med Tyskland och USA ser lovande ut och ökningen kommer att vara successiv i flera år framåt. Den amerikanska marknaden spås väldigt intressant framförallt efter att den nya lagstiftningen införts i februari nästa år.

www.pullman-ermator.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×